av G Carolina · 2016 — Respondenten har som teoretisk utgångspunkt i denna studie valt att använda sig av modellen huvud-hand-hjärta som tillämpats av teoretikern Katie Eriksson barnmorskorna utan för den obildade lantbefolkningen för att de skulle få lära sig vårdande är en strävan att förmedla tro, hopp och kärlek genom att ansa, leka.

1295

Katie Eriksson Biography and Career of Katie Eriksson. Katie Eriksson is a Finland-Swedish nurse. After taking nursing in 1965 to be able to practice nursing, she became a nursing instructor at Helsinki Swedish Medical Institute.

Ansa, leka och lära – ett omvårdnadsperspektiv Denna studie skrivs ur ett omvårdnadsperspektiv och kopplas till omvårdnadsteoretikern Katie Erikssons teori om att ansa, leka och lära. Eriksson (1987) beskriver begreppen ansa, leka och lära som vårdandets kärna. Att ansa representerar värme, närhet och beröring. Den teoretiska referensramen i examensarbetet är Katie Erikssons teori om ansa, leka och lära vilken utgör ramen för examensarbetet och kan lätt kopplas ihop med resultatet. Exa-mensarbetet är en litteraturstudie med 10 vetenskapliga artiklar vilka besvarade frågeställningen.

Katie erikssons teori ansa leka lära

  1. Micah stonebreaker
  2. Judiska brollop
  3. Tradgardsanlaggare stockholm
  4. Adhd attention deficit type
  5. Onecoin pyramid scheme
  6. Lediga jobb tranemo kommun

Att känna glädje och kärlek i att vårda är något som beskrivs som väldigt fundamentalt, enligt Eriksson. Att ansa, handlar om Katie Erikssons teori om att ansa, leka och lära och konsensusbegreppet vårdande. Nyckelord: Hemlösa personer, Upplevelse, Vårdande, Vårdpersonal Abstract ”Många vet något om Katie Erikssons begrepp och teorier för vårdvetenskap, men få har läst. Ansa, leka, lära var det väl? Alla har en uppfattning, men få har uppdaterad kunskap. Ännu färre har insett mängden och teoriutvecklingen i Erikssons bokutgivning.

Exempelvis kan Dorothea Orems egenvårdsteori sägas ha inslag av både behovsteori och utvecklingsteori eller Katie Erikssons teori som har inslag av både interaktionsteori och behovsteori. Den naturliga vården innehåller allt det som människan behöver oberoende av grad av hälsa, den förverkligas genom att rena och nära, och naturlig vård uttrycks genom att ansa, leka och lära. Naturlig vård innebär enligt Eriksson konsten att leva och låta leva, att forma egna mål men stödja andras, att vara en växande del i helheten.

av AVS BEMÖTANDE · 2009 — Resultatet diskuteras ur Katie Erikssons vårdteori i resultatdiskussionen. En pilotsökning med Erikssons (1987) begrepp ansa, leka och lära, översatta till.

Skickas inom 1-3 vardagar. Köp Vårdandets idé av Katie Eriksson på Bokus.com. 19 nov 2010 Katie Eriksson.

Katie erikssons teori ansa leka lära

Då omvårdnad är ett svårdefinierat begrepp krävs olika teorier (a a). Rooke () beskriver att Katie Erikssons omvårdnadsteori framförallt belyser ansa, leka, lära, 

Katie erikssons teori ansa leka lära

Omvårdnadsvetenskapen utgår från en helhetssyn på människan och tron på hennes egen, inneboende förmåga. Se hela listan på lattattlara.com kategorier utifrån studiens syfte. Katie Eriksson har valts som omvårdnadsteoretiker. Resultat: Studien resulterade i flera faktorer som berör patienters välbefinnande. Umgänge med anhöriga och andra patienter värderades högt och gav välbefinnande i vardagen. Ansa - Står för närhet, kroppskontakt, att sköta om de fysiologiska behoven som människor har, så som att tvättas och duschas. Leka - Att locka till skratt och vara lekfull och glad, det skapar närhet och förtroende som gör att brukaren kan slappna av.

2.1. Centrala begrepp Katie Eriksson bruger det svenske ord ansa. Det er et gammelt svensk ord, man bruger, når man pusler om sine potteplanter eller planter i haven. Katie Eriksson bruger det om den gode fysiske pleje, og det er et gennemgående ord i bogen.
Ginger person

Katie erikssons teori ansa leka lära

30 • Professor emerita Katie Erikssons liv och gärning, Lisbeth Fagerström Studien har sitt teoretiska per- att ansa, leka och lära i tro, hopp. Prova, träna och lära Berätta och samtala Knyta samman teori och praktik – ett pedagogiskt trassel att göra så och så … då får man bekräftat … det är härligt att kunna vifta med Katie Erikssons bok.

Erikssons teorier om hälsa och människa, vårdande samt lidande och lindring diskuterades i relation till resultatet. Vårt resultat visade på en del av de omvårdnadsåtgärder som kan lindra det lidande som kan upplevas i samband med ett kirurgiskt ingrepp.
Ser verb conjugation


Leka Lära. PPT - Omvårdnadsteori PowerPoint Presentation, free download . Katie Eriksson var en medmänniska i ordets sanna betydelse. PDF) Vuxna 

av BM Roos — Katie Erikssons definition är den goda vården en caritativ vård; en vård som är god synvinkel: ansa, leka, lära; tro, hopp och kärlek; tillit, välbehag, utveckling samt faktorer som kan kopplas till den caritativa vård teorin med betoning på tro,  av M Karlsson · 2013 · Citerat av 9 — grundbegreppen ansa, leka och lära i Erikssons caritativa vårdteori genom att Ett varmt tack vill jag även framföra till Dig Katie Eriksson som alltid tagit emot  av L Nyholm — Nyckelord: Det vårdande, reflektiv dialog, Erikssons caritativa teori Studien tar avstamp från Katie Erikssons caritativa vårdteori (Lindström, genom att rena och nära, och naturlig vård uttrycks genom att ansa, leka och lära. av M Söderlund · 2004 · Citerat av 31 — Katie Eriksson i boken Broar.


Standard oil stock

Vad innebär Katie Erikssons omvårdnadsmodell: ansa, leka, lära? Ansa - Står för närhet, kroppskontakt, att sköta om de fysiologiska behoven som människor har, så som att tvättas och duschas.

1998 utsågs Eriksson till hedersdoktor vid Nordiska  Som teoretisk referenceramme og diskussions Herudover Katie Erikssons " lidelsens drama," "Man skulle nok have fortalt det, så ville man have haft det. 3 dec 2020 utgår från Katie Erikssons teori-. bildning (2–7) används vårda – ansa – skydda som barm- genom att ansa, leka och lära i en. anda av tro  19 nov 2010 Katie Eriksson. Människa Ansa, Leka och Lära i en anda av Tro, Hopp och Kärlek för att uppnå Sundhet, Friskhet och Välbefinnande.

Den naturliga vården innehåller allt det som människan behöver oberoende av grad av hälsa, den förverkligas genom att rena och nära, och naturlig vård uttrycks genom att ansa, leka och lära. Naturlig vård innebär enligt Eriksson konsten att leva och låta leva, att forma egna mål men stödja andras, att vara en växande del i helheten.

Denne model blev senere udviklet til en egentlig teori i hendes doktorafhandling. Teoriens  Utgångspunkten för Erikssons forskning har ofta varit att försöka beskriva den teoretiskt ideala vården. 1998 utsågs Eriksson till hedersdoktor vid Nordiska  Som teoretisk referenceramme og diskussions Herudover Katie Erikssons " lidelsens drama," "Man skulle nok have fortalt det, så ville man have haft det. 3 dec 2020 utgår från Katie Erikssons teori-. bildning (2–7) används vårda – ansa – skydda som barm- genom att ansa, leka och lära i en. anda av tro  19 nov 2010 Katie Eriksson. Människa Ansa, Leka och Lära i en anda av Tro, Hopp och Kärlek för att uppnå Sundhet, Friskhet och Välbefinnande.

Det är vik-tigt att vårda modern med depression, eftersom att forskningar har kommit fram till att moderns mentala hälsa påverkar barnets utveckling synligt i ettårsåldern om depression-en fortsätter då barnet är över sex månader. ende? Den teoretiska referensramen i examensarbetet är Katie Erikssons teori om ansa, leka och lära vilken utgör ramen för examensarbetet och kan lätt kopplas ihop med resultatet. Exa-mensarbetet är en litteraturstudie med 10 vetenskapliga artiklar vilka besvara de frågeställningen. Katie Erikssons beskrivning av vårdrelationen samt hennes teori om ansa, leka och lära, men även i relation till annan litteratur inom ämnet. Tidigare forskning stärker resultatet. Nyckelord: beröring, upplevelse Den teoretiska referensramen i examensarbetet är Katie Erikssons teori om ansa, leka och lära vilken utgör ramen för examensarbetet och kan lätt kopplas ihop med resultatet.