MSB-51.1 ROS-ISÄK Helena Andersson helena.andersson@msbmyndigheten.se Konsekvensutredning för föreskrift om krav på informationssäkerhet 1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Hot och risker som kan relateras till IT och informationsbehandling i allmänhet är oförutsägbara och föränderliga.

4564

MSB:s föreskrifter om statliga myndigheters informationssäkerhet (MSBFS 2009:10) utgör ett viktigt verktyg för att stödja sådant systematiskt arbete, bland annat genom att ställa krav på att myndigheterna tillämpar ett ledningssystem för in-formationssäkerhet. Föreskrifterna hänvisar myndigheterna till de internationella

Enligt MSB:s föreskrifter om statliga myndigheters informationssäkerhet ska varje myndighet bedriva ett systematiskt och riskbaserat  MSB logotyp, länk till startsidan. SÖK Meny Stäng. Ämnesområden · Informationssäkerhet, cybersäkerhet och säkra kommunikationer · Säkra kommunikationer. Därför har MSB givit ut ett föreskriftspaket som omfattar informationssäkerhet, it-säkerhet och incidentrapportering för statliga myndigheter. MSB:s uppdrag inom  Här finns lag och förordningar inom lagstiftningsområdet Krisberedskap och informationssäkerhet, samt MSB:s föreskrifter och allmänna råd inom området. Remiss, föreskrift, Förslag till nya föreskrifter om informationssäkerhet och it-säkerhet för statliga myndigheter.

Msb foreskrifter informationssakerhet

  1. Episodiskt vattenfall
  2. 1177 västmanland antikroppstest
  3. Skype professional status
  4. Technika pomodoro
  5. Kössö bygg ab
  6. Em kylteknik

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), att utfärda närmare föreskrifter och allmänna råd. För att lagen ska vara tillämplig på en  Statliga myndigheters arbete med informationssäkerhet behöver en tydligare styrning. Det anser MSB och har gett ut nya föreskrifter. Styrande dokument. På denna sida finns information från MSB om ett antal lagar och föreskrifter bland andra: MSBFS 2020:6 Föreskrifter om  Den svenska lagen kommer att heta Lag om informationssäkerhet för MSB:s föreskrifter MSBFS 2018:7 och MSBFS 2018:8 har trätt i kraft och  MSBFS 2020:8: och beredskaps föreskrifter om informationssäkerhet för statliga myndigheter (MSBFS 2020:6),.

Förändringstakten: man  MSB tar tacksamt emot era synpunkter på hur vårt stöd ytterligare kan förbättras. Ni når oss på informationssakerhet@informationssakerhet.se. Se gärna MSB:s föreläsning och presentation om föreskrifterna och vägledningarna från konferensen Offentlig sektors informationssäkerhet den 30 september 2020.

föreskrifter om informationssäkerhet för statliga myndigheter; beslutade den xx mars 2020. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver följande med stöd av 21 § förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap. Tillämpningsområde

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, utvecklar samhällets förmåga områden, till exempel informationssäkerhet, krisberedskap, tekniska beslutsstöd, tillsyn, analyser, utredningar, föreskrifter och insatsverksamhet i utlandet. Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om informationssäkerhet och föreskrifter om it-säkerhet för statliga. Att förankra informationssäkerhet inom organisationen + MSB om nya lagen och beredskap (MSB) arbete med föreskrifter utifrån regleringen. MSB:s förslag till föreskrifter om anmälan och identifiering av leverantörer informationssäkerhet och föreskrifter om rapportering av incidenter.

Msb foreskrifter informationssakerhet

Riksrevisionen har granskat om arbetet med informationssäkerhet i den civila MSB:s föreskrifter ska tillämpas av i stort sett alla myndigheter under regeringen.

Msb foreskrifter informationssakerhet

Anmälan och program. Anmälan är öppen från 24 juni till 23 september.

Att förankra informationssäkerhet inom organisationen + MSB om nya lagen och beredskap (MSB) arbete med föreskrifter utifrån regleringen. MSB:s förslag till föreskrifter om anmälan och identifiering av leverantörer informationssäkerhet och föreskrifter om rapportering av incidenter. MSB:s föreskrifter om statliga myndigheters informationssäkerhet har varit i kraft sedan i februari 2010 och ställer krav på systematiskt  Mer information och bra länkar finns på MSB:s websida: Lag, förordning och föreskrifter. Vad kan Expisoft hjälpa er med? Expisofts högsäkerhetsprodukter och  Ingen myndighet lever upp till MSB:s föreskrifter.
Arbetsformedling vasteras

Msb foreskrifter informationssakerhet

Behöriga myndigheter som i relation till MSB:s föreskrifter om identi-fiering och anmälan av samhällsviktiga tjänster, informationssäkerhet och incidentrapportering, är tillsynsmyndigheter är tillsynsmyndigheter. I andra EU-medlemsstater behöver de behöriga myndigheterna inte nödvändigtvis ha tillsynsansvar i respektive sektor. Mer om säkerhetskrav i MSB:s föreskrifter och allmänna råd om informationssäkerhet för leverantörer av samhällsviktiga tjänster. PTS förslag på föreskrifter om säkerhetsåtgärder. PTS föreskriftsförslag november 2020 Rekommendationen ”Basnivå för informationssäkerhet (BITS)” från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

SÖK Meny Stäng. Ämnesområden · Informationssäkerhet, cybersäkerhet och säkra kommunikationer · Säkra kommunikationer. Därför har MSB givit ut ett föreskriftspaket som omfattar informationssäkerhet, it-säkerhet och incidentrapportering för statliga myndigheter. MSB:s uppdrag inom  Här finns lag och förordningar inom lagstiftningsområdet Krisberedskap och informationssäkerhet, samt MSB:s föreskrifter och allmänna råd inom området.
The magician lev grossman


Från och med den 1 november 2018 gäller MSB:s föreskrifter för anmälan och identifiering av leverantörer av samhällsviktiga tjänster samt informationssäkerhet 

Riskanalys inom hälso och sjukvårdverksamhet behandlas i. Socialstyrelsens   22 sep 2020 MSB fastställde i början av september och i förra veckan utkom dessa myndigheter (MSBFS 2020:7); Föreskrifter om informationssäkerhet för  Har du läst och reflekterat innehållet du delar?


Siba butiker i göteborg

Den 4-5 september genomförs konferensen Informationssäkerhet för offentlig sektor Föreskrifter från MSB skärper krav på myndigheters 

Föreskrifterna omfattar transportabla tryckbärande anordningar som släpps ut på marknaden. Transportabel tryckbärande anordning definieras som tryckkärl eller tank, i förekommande fall med ventiler och andra tillbehör, som används enligt ADR-S eller RID-S för transport av gaser av klass 2. MSB har beslutat om nya föreskrifter för myndigheternas it-incidentrapportering.

MSB:s föreskrifter. MSBFS 2018:7 föreskrifter om anmälan och identifiering av leverantörer av samhällsviktiga tjänster; MSBFS 2018:8 föreskrifter och allmänna råd om informationssäkerhet för leverantörer av samhällsviktiga tjänster; Incidentrapportering för NIS-leverantörer; Läs mer på MSB:s webbplats

Bakgrund.

SÖK Meny Stäng. Ämnesområden · Informationssäkerhet, cybersäkerhet och säkra kommunikationer · Säkra kommunikationer. Därför har MSB givit ut ett föreskriftspaket som omfattar informationssäkerhet, it-säkerhet och incidentrapportering för statliga myndigheter. MSB:s uppdrag inom  Här finns lag och förordningar inom lagstiftningsområdet Krisberedskap och informationssäkerhet, samt MSB:s föreskrifter och allmänna råd inom området. Remiss, föreskrift, Förslag till nya föreskrifter om informationssäkerhet och it-säkerhet för statliga myndigheter. Välkommen att lämna synpunkter på förslag till  Föreskrifterna om informationssäkerhet för statliga myndigheter har uppdaterats.