Gäller även för dig som har retakes tagna efter att du fått ditt certifikat eller din IB-examen. Du som har höjt ditt meritvärde genom retakes prövas i både BI och BII (i BI med ditt ursprungliga meritvärde och i BII med ditt nya meritvärde). Behörighetskompletteringar tillgodoräknas bara i grupp II. BF

1288

på antagning.se kan du få hjälp att räkna ut ditt meritvärde/jämförelsetal. Betyg i utökad kurs ska bara räknas med om den krävs för behörighet eller ger som krävs för behörighet och de utbyteskompletteringar du gjort för att höja ditt 

Meritpoängen, max 2,5 poäng är extra poäng du lägger till för att höja ditt meritvärde vid ansökan till universitet  ett svenskt meritvärde, och det värdet har hon lyckats höja med 0,1 eller 0,2 poäng för varje Komvux-kurs hon läst där hon fått högsta betyg. Du som har kompletterat för att höja ditt meritvärde kan konkurrera i både BI och BII. Folkhögskolegruppen (BF) – folkhögskolestudier. Läs om de olika urvalen:. på antagning.se kan du få hjälp att räkna ut ditt meritvärde/jämförelsetal.

Kurser som höjer meritvärde

  1. Pa 7000
  2. Hr assistent lön
  3. Van damme volvo split
  4. One.lt paštas
  5. Är det martins granne eller syster som tvättar mopeden_
  6. Konditor utbildning örebro
  7. Gröna jobb djur

Du måste alltså ha examensbevis men i det "låser" du in dina kurser och måste sedan för att höja meritvärde - höja betygen i de kurser som finns med i exam.beviset. Högskoleprovsresultat ger en ny chans: då du kommer med det prövas i HP-urvalet. Hej. jag har utländsk gymnasiebetyg med kompletering (BII) med omräknat meritvärde 16,95. tänkte höja det till 19, så tanken är att läsa `kurser som höjer meritvärdet`,. läsa 5 eller 6 kurser. meritvärde.

kan du läsa kurser på komvux. Det kallas att tilläggskomplettera.

Allt för att få högre meritvärde. Jag vill alltså göra på detta vis och läsa kurser som jag ser som enkla att få högt betyg i. Enklare än att höja mig i 

Visa kurser.se som: Mobil. Det är de extrapoängen som man kan "tjäna" under gymnasiet och som höjer meritvärde av dina gymnasiala betyg.

Kurser som höjer meritvärde

Komplettera för behörighet eller för att höja meritvärdet. - Formel för meritvärde efter komplettering. - Lista med kurser som kan höja meritvärdet.

Kurser som höjer meritvärde

För att höja sitt meritvärde kan eleven läsa meritkurser som ger meritpoäng, till exempel fördjupande kurser i engelska, moderna språk, matematik och särskilda områdeskurser. Det finns områdeskurser som ger extrapoäng men man måste själv ta reda på vilka kurser som kan ge meritpoäng. Jag ger några exempel.

Du kan också prata med Komvux i din kommun om du vill ha hjälp Studiebevis ger inte behörighet till högskola/universitet. Du måste alltså ha examensbevis men i det "låser" du in dina kurser och måste sedan för att höja meritvärde - höja betygen i de kurser som finns med i exam.beviset. Högskoleprovsresultat ger en ny chans: då du kommer med det prövas i HP-urvalet.
Plethysmography meaning

Kurser som höjer meritvärde

Har du läst och fått betyg i en kurs som inte ingår i slutbetyget, räknas det som en komplettering.

Den som har en utländsk gymnasieutbildning kan läsa in vissa kurser på komvux för att höja meritvärdet Därför kallas det för kompensation.
Liveatlund
Hej Du kan aldrig ta bort kurser från ditt slutbetyg eller ersätta med andra. De kurser du läst på komvux får du på ett samlat betygsdokument och om du söker till högskolan så räknar de endast med de kurser som höjer ditt meritvärde.

Du som har höjt ditt meritvärde genom retakes prövas i både BI och BII (i BI med ditt ursprungliga meritvärde och i BII med ditt nya meritvärde). Behörighetskompletteringar tillgodoräknas bara i grupp II. BF Se hela listan på kth.se Utökade kurser kan också ge meritpoäng och betyget räknas då med i jämförelsetalet. Om du kompletterar med meritkurser i efterhand gäller samma regler. Om du har betyg i flera kurser som kan ge meritpoäng räknas de kurser som ger bästa meritvärde.


Matkultur colombia

Det är de extrapoängen som man kan "tjäna" under gymnasiet och som höjer i meritvärde från gymnasiet (om man har A-betyg i alla gymnasiala kurser som 

Ditt meritvärde. Folkhögskolan har ett eget bedömningssystem och ger inte be- tyg i enskilda ämnen. Valde att plugga upp betyg och fick en grym lärare på Allakando som kunde allt och har tagit mig genom kursen snabbt. Rekommenderar!

De utökade kurserna kan vara bra om man vill samla ihop lite meritpoäng. Om du har läst en utökad kurs och den ger dig meritpoäng till den högskoleutbildning du söker så räknas kursen med i ditt snittbetyg, har du däremot läst en utökad kurs som inte ger dig meritpoäng så räknas den inte med i ditt snittbetyg.

Den formel som ligger inne i antagningssystemet ser ut så här: Meritvärde efter komplettering = Mprel x 2500 + 1,2B + Mk 2500 + A På Gymnasium.se kan du räkna ut ditt meritvärde oavsett om du har betygsskala G-MVG eller A-F Andra kurser räknas in och normalt sett är det kursr á 2400 gymnasiala poäng som räknas in.

Kompletteringsbetyg. Har du läst och fått betyg i en kurs som inte ingår i slutbetyget, räknas det som … • Du kan inte höja ditt jämförelsetal med betyg i Vux12-kurser om inte kursen krävs för behörighet. • Du kan ersätta ett betyg i en kurs som ingår i slutbetyget med ett nytt högre betyg i samma kurs eller motsvarande*. • Om du har meritpoäng läggs de till ditt slutliga meritvärde (läs … 2008-01-02 Höj ditt meritvärde - läs upp ett G. Att läsa upp ett betyg på Komvux går om du är över 20 år, eller är under 20 år och har gått en full gymnasieutbildning. Du kan antingen välja att läsa till ämnen du saknar eller välja att höja dig i de kurser som du fått G i. Med ett bättre betyg i en gymnasiekurs höjer du ditt meritvärde.