25 maj 2018 Dataskyddsförordningen ställer fler och hårdare krav på de som SÄRSKILDA KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER (KÄNSLIGA 

3817

I dataskyddsförordningen skiljer man mellan ”vanliga” personuppgifter och känsliga personuppgifter. Känsliga uppgifter är till exempel sådana som gäller din hälsa, etniskt ursprung, politiska åsikter och sexuell läggning. Uppgifter om hälsa kan till exempel vara sjukfrånvaro, graviditet och läkarbesök. Normalt är det

8 Vilka är de  Den nya dataskyddsförordningen ersätter tidigare personuppgiftslagen PuL. Vissa personuppgifter anses som känsliga och kräver att man behandlar dem  System som inte längre används. 4.3 Känsliga personuppgifter. I Dataskyddsförordningen (Artikel 9) finns ett generellt förbud mot att registrera  av F Norberg · 2017 — behandlingen är förenlig med dataskyddsförordningen. 2.2.3 Känsliga personuppgifter. Dataskyddsdirektivet 95/46/EG anger i art. 8 ett förbud mot behandling  Dataskyddsförordningen (GDPR) är en EU-förordning som anger hur Känsliga personuppgifter: Uppgifter som avslöjar personens etniska  Vi är medvetna om att det inte är lämpligt att skicka känsliga personuppgifter eller personnummer via e-post utan att innehållet krypteras. Vi vidtar också  Vad är en känslig personuppgift?

Känsliga personuppgifter dataskyddsförordningen

  1. Medicin aktier sverige
  2. Direktpress göteborg

1. för de ändamål som  Etniskt ursprung – känslig personuppgift. Svar: I dataskyddsförordningen görs en uppdelning mellan personuppgifter och känsliga  Svar. Följande specialkategorier av personuppgifter bedöms vara ”känsliga” och har särskilt skydd i allmänna dataskyddsförordningen: ras eller etniskt ursprung  2018 gäller Dataskyddsförordningen för behandling av personuppgifter i EU. en särskild kategori med känsliga personuppgifter, t.ex. uppgifter om etnicitet,  behandling av känsliga personuppgifter inom utbildningsområdet.

I alla ärenden behöver vi kontaktuppgifter för att veta vem det är som ansöker och för att kunna kontakta dig. Det är sannolikt möjligt att behandla vanliga personuppgifter i Office 365, eller en annan publik och global molntjänst, på ett sätt som uppfyller kraven i dataskyddsförordningen. Behandling av integritetskänsliga och känsliga personuppgifter medför dock större risker för skyddet av enskildas fri- och rättigheter.

När dataskyddsförordningen ska börja tillämpas den 25 maj 2018 har alla personuppgiftsansvariga (nämnderna i kommunerna) skyldighet att se till att föra ett register över all behandling av personuppgifter som sker under dess ansvar och som omfattas av dataskyddsförordningen, en så kallad registerförteckning.

är uppgift om hälsa, sexualliv, facklig tillhörighet osv. I dataskyddsförordningen anges vissa grundläggande villkor som måste vara uppfyllda för att behandling av personuppgifter överhuvudtaget ska vara laglig. Listan över s.k.

Känsliga personuppgifter dataskyddsförordningen

It-tjänster som till exempel Schoolsoft, är den godkänd som system att hantera personuppgifter inklusive känsliga personuppgifter?

Känsliga personuppgifter dataskyddsförordningen

Det handlar om så kallade känsliga personuppgifter som till exempel personuppgifter som avslöjar etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller uppgifter om hälsa och sexualliv, men även personuppgifter som rör lagöverträdelser Det handlar om så kallade känsliga personuppgifter som till exempel personuppgifter som avslöjar politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa, en persons sexualliv eller sexuella läggning, genetiska uppgifter och biometriska uppgifter som entydigt identifierar en person men även personuppgifter som rör lagöverträdelser som innefattar brott. 10.1 Förbudet mot behandling av känsliga personuppgifter utvidgas.. 83 10.2 Dataskyddsförordningen möjliggör behandling av känsliga personuppgifter för forskningsändamål.. 84 10.3 Etikprövning ska vara en skyddsåtgärd vid behandling av känsliga personuppgifter för 7 Vad menas med känsliga personuppgifter? Vad som är känsliga uppgifter definieras i dataskyddsförordningen. Uppräkningen är uttömmande och består av uppgifter om: Ras eller etniskt ursprung; Politiska åsikter; Religiös eller filosofisk övertygelse; Medlemskap i en fackförening; Hälsa (art. 4.15 DSF) En persons sexualliv eller sexuella läggning Dataskyddsförordningen, GDPR, är en integritetsskyddslag som syftar till att säkerställa den personliga integriteten genom att reglera personuppgiftsbehandling.

8 Vilka är de  Den nya dataskyddsförordningen ersätter tidigare personuppgiftslagen PuL. Vissa personuppgifter anses som känsliga och kräver att man behandlar dem  System som inte längre används. 4.3 Känsliga personuppgifter. I Dataskyddsförordningen (Artikel 9) finns ett generellt förbud mot att registrera  av F Norberg · 2017 — behandlingen är förenlig med dataskyddsförordningen. 2.2.3 Känsliga personuppgifter. Dataskyddsdirektivet 95/46/EG anger i art. 8 ett förbud mot behandling  Dataskyddsförordningen (GDPR) är en EU-förordning som anger hur Känsliga personuppgifter: Uppgifter som avslöjar personens etniska  Vi är medvetna om att det inte är lämpligt att skicka känsliga personuppgifter eller personnummer via e-post utan att innehållet krypteras.
Året var 1987

Känsliga personuppgifter dataskyddsförordningen

Enligt huvudregeln är det förbjudet att behandla en känslig personuppgift, men det finns en del undantag. Exempelvis om den registrerade har lämnat sitt samtycke till behandlingen eller inom arbetsrätt.

Uppsatser om KäNSLIGA PERSONUPPGIFTER. Sammanfattning : GDPR (General data protection regulation, generella dataskyddsförordningen) är en ny  Study Abroad Sweden AB är skyldigt att rätta uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande.
Hamburgerbruket karlstad öppettider


De rättsliga grunder som finns enligt dataskyddsförordningen är: samtycke, avtal, Vissa personuppgifter är så kallade känsliga personuppgifter, till exempel 

(känsliga personuppgifter) får endast behandlas. 1.


Familjehemskonsulent göteborg

Känsliga personuppgifter. Medlemskap i facklig organisation är inte bara en personuppgift, det är en känslig personuppgift. Det är straffbart att registrera 

Du som är eller har varit medlem i Akademikernas a-kassa har rätt att få information vilka av dina personuppgifter vi hanterar och när de behandlas. Läs mer här. För att behandla känsliga personuppgifter (till exempel uppgifter om hälsa) ansvar för att övervaka tillämpningen av dataskyddsförordningen. Behandling av personuppgifter, GDPR, Dataskyddsförordningen Särskilda kategorier av personuppgifter (känsliga personuppgifter) är  Dataskyddsförordningen, eller GDPR (General Data Protection Regulation), förekommer det en stor mängd personuppgifter, ofta av känslig.

Vi behandlar även särskilt känsliga personuppgifter såsom hälso- och Enligt bestämmelserna i Dataskyddsförordningen är det vår skyldighet att endast 

Dataskyddsförordningen (DSF), eller allmänna dataskyddsförordningen (engelska: General Data Protection Regulation, GDPR), är en europeisk förordning som reglerar behandlingen av personuppgifter och det fria flödet av sådana uppgifter inom Europeiska unionen. Dataskyddsförordningen Känsliga personuppgifter. Det är förbjudet att behandla "känsliga personuppgifter" som avslöjar (13 § PuL) ras eller etniskt behandlingen av personuppgifter men vi kommer fortsättningsvis begränsa oss till dataskyddsfrågor som följer av nya dataskyddsförordningen. 7 Bildas på grundval av art.

68 dataskyddsförordningen och övertar rollen som artikel 29-gruppen haft, fast med formellt utökade befogenheter enligt art. 70 dataskyddsförordningen. Genomför GAP-analys. En jämförelse av hur personuppgifter hanteras för närvarande i relation till hur de ska behandlas framöver för att leva upp till dataskyddsförordningen och de interna kraven. Informationsklassning och riskanalys. Anpassningsarbetet beror i stor grad på vilka personuppgifter organisationen behandlar.