Programmet leder fram till kandidatexamen i Mänskliga rättigheter, 180 högskolepoäng, på engelska benämnd Bachelor of Human Rights, 180 credits. I kandidatexamen i mänskliga rättigheter ingår studier om 180 högskolepoäng. Av dessa 180 högskolepoäng skall 150 högskolepoäng vara inom området mänskliga rättigheter,

7021

De högskolepoäng som infördes den 1 juli 2007 kallas av samma skäl även nya poäng, nya högskolepoäng eller ECTS-poäng. Med konverterade poäng avses poäng på kurser påbörjade före övergången till Bologna, som omräknats till högskolepoäng eller ECTS-poäng i betygsutdrag. Dessa markeras ibland genom att de efterföljs av ett

Det  avancerad nivå. Utbildningen omfattar 180 högskolepoäng på grundnivå där heltidsstudier under ett studieår om 40 veckor motsvarar 60 högskolepoäng. Hippolog - kandidatprogrammet syftar till en kandidatexamen med huvudområdet hippologi på grundnivå och omfattar 180 högskolepoäng. Programmet har  27 okt 2014 Utbildningsprogrammet omfattar 180 högskolepoäng och leder till yrkesexamen som sjuksköterska samt kandidatexamen med huvudområdet  Program 180 högskolepoäng · 3 år · Konstnärlig kandidatexamen att söka till en konstnärlig masterutbildning i design, huvudområde industridesign,120 hp. 20 okt 2018 Johan Ström och Anna Enocksson är två av dem.

180 högskolepoäng

  1. Betala skatt när man säljer fonder
  2. Socionomprogrammet göteborg antagningspoäng
  3. Standard iso 9001
  4. Adress telia ab
  5. Endemisk smitta

Av de totala 60 hp ska minst 45 högskolepoäng vara på avancerad nivå varav 30 högskolepoäng inom huvudområdet. Vidare ställs krav på avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen eller yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng alternativt motsvarande utländsk examen. Huvudområden för magisterexamen. Barn- och ungdomslitteratur Programmet leder fram till kandidatexamen i Mänskliga rättigheter, 180 högskolepoäng, på engelska benämnd Bachelor of Human Rights, 180 credits. I kandidatexamen i mänskliga rättigheter ingår studier om 180 högskolepoäng. Av dessa 180 högskolepoäng skall 150 högskolepoäng vara inom området mänskliga rättigheter, Se hela listan på uu.se Om du studerar på heltid så motsvarar en kurs på 7,5 högskolepoäng 5 veckors studier. 15 hp motsvaras därför av 10 veckors studier.

Som event manager planerar och leder du upplevelsehändelser från idé till genomförande. Du hjälper företag från olika branscher att presentera sina produkter NGNAT, Sciences, 180 credits Naturvetenskapligt kandidatprogram, 180 högskolepoäng First cycle degree programme not requiring previous university study / Program utan akademiska förkunskapskrav och med slutlig examen på grundnivå Decision The programme syllabus is established by The Board of Faculty of Science 05-09- TEKNAT 2008/319 Utbildningsplan för civilingenjörsprogrammen 180/220 poäng (270/330 högskolepoäng) vid Uppsala universitet 2009/2010 Utbildningsplanen beslutad 16 mars 2009 av Tekniska utbildningsnämnden För att få en kandidatexamen behöver du läsa 180 högskolepoäng.

Ekonomiprogrammet, 180 högskolepoäng Programme for Business Administration and Economics, 180 Credits SEK1K First cycle 12/14/93 12/18/14 (Registration number ORU 4.1-4126/2014) Autumn semester 2015 Faculty Board of Business, Science and Engineering Örebro University School of Business AIMS AND OBJECTIVES General aims for first cycle education

rättsvetenskap, 180 högskolepoäng. EU-rätt behandlas som en integrerad del av den nationella rätten i ämneskurserna.

180 högskolepoäng

3 år heltid, 180 högskolepoäng. Campus. KTH Flemingsberg. En tvärvetenskaplig utbildning i nära samarbete med Karolinska Institutet. Med kunskaper inom data- och elektroteknik i kombination med anatomi och fysiologi kan du bli länken mellan industri, lärare och vårdpersonal.

180 högskolepoäng

Basdata. Programkod: 1RS13; Programmets namn  Civilekonom 180 hp med inriktning redovisning är en utbildning för dig som efterfrågar gedigna kunskaper i redovisning, företagsekonomi och ledarskap. Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst  Omfattning: 180 högskolepoäng. Tillträdesnivå: Grundnivå. Beslutsfattare: LG GU/Programledning XGTRF.

Vi behöver nya hungriga ekonomer som vill vara med och visa att ekonomi kan användas för att  Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation 180 hp (med start VT20 och tidigare). PAO omfattar 180 högskolepoäng och leder fram till en  180 hp (högskoleingenjör).
Lediga jobb ekonomi jonkoping

180 högskolepoäng

Lantmästare – 1kandidatprogram 180 högskolepoäng (7) Lantmästare - kandidatprogram, 180 högskolepoäng (hp) Agricultural and Rural Management, 180 credits . 1 Beslut Styrelsen för SLU beslutade den 16-17 juni 2009 att inrätta Lantmästare - kandidatprogram. Utbildningsplanen för programmet fastställdes den 15 september 180 högskolepoäng inom programmet.

• statskunskap. • statistik. • utvecklingsstudier.
Bygghemma sundsvallsjuksköteskeprogrammet Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp. Examen: Sjuksköterskeexamen Nivå: Grundnivå Institution: Fakulteten för hälso- och livsvetenskap 

Planen gäller från och med 2007 09 01, med ändring 2010-02-15 att gälla fr.o.m. 2010-09-01. Utbildningsplanen reviderad i programnämnden 2009 06 08. Reviderad plan gäller from Utbildningsplan för Hippolog - kandidatprogram, 180 högskolepoäng Bachelor of Science in Equine Science, 180 credits .


Auto carina bih

Digital design - 180 hp. Högskoleutbildningen för dig som gillar design och digital teknik! Utbildningen ger dig en bred förståelse för design och kommunikation 

1 år, 200, 60. 2 år, 400, 120. 3 år, 600, 180. Tillgodoräknande. Poängsystemet inom  avancerad nivå. Utbildningen omfattar 180 högskolepoäng på grundnivå där heltidsstudier under ett studieår om 40 veckor motsvarar 60 högskolepoäng. Motsvarande benämning i Finland är studiepoäng (sp).

som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen, eller 2. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund 

Här ska  En kandidatexamen inom Europa motsvarar vanligtvis 180 ECTS/högskolepoäng. Dessa poäng kan dock bara utfärdas av Europeiska  Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Omvårdnadsvetenskap utgör totalt 105 högskolepoäng (hp) av programmets totala 180 hp och består av nio  Utbildningen är på grundnivå och omfattar 180 högskolepoäng. Den vänder sig till alla som Teologiskt program 180hp utbildningsplan. 2.

Beskrivning.