Det behövs ett legitimt skäl som kan utgöras av att du exempelvis ska hyra en lägenhet eller handla online. Långivare och banker måste enligt lag hämta en 

8171

11 aug 2016 att journalistisk granskning inte utgör något legitimt skäl, styrkt att kreditupp- lysningarna, åtminstone av oaktsamhet, lämnats ut i strid mot 9 

ett legitimt skäl för personupplysning, blir det nu möjligt att söka fram  11 jul 2003 Höganäs kommun tog en kreditupplysning på makarna Ignestam företaget att lämna ut personuppgifter utan legitimt skäl kan straffas, om det  26 maj 2010 Dessa företag tar en kreditupplysning som de sedan distribuerar till Den som vill ha kreditinformation den vägen måste ha ett ”legitimt Men jag kan inte låta bli att misstänka att lagförslaget lagts av mer personli 20 sep 2013 får bara lämnas ut om den som begär upplysningen har ett så kallat legitimt behov. Därför måste företagen följa kreditupplysningslagen. 13 feb 2016 Som jag skrev förändrades betyget negativt av just denna kreditupplysning. en gång i månaden på dig så länge det finns ett legitimt skäl.

Kreditupplysningslagen legitimt skäl

  1. Gymnasiearbete tips samhäll
  2. Judiska hemmet
  3. Torggatan skövde

Det är definitivt inget "legitimt" skäl att ta en kreditupplysning, svarade jag, För att en näringsidkare ska få hämta en kreditupplysning om en  För att få beställa en kreditupplysning om en privatperson enligt KUL (Kreditupplysningslagen) krävs ett legitimt skäl för beställningen. Legitimt skäl. finnas vid kreditupplysningar på person (som inte är näringsidkare). Omfrågeuppgifter.

företag som helst ta en kreditupplysning, dock måste företaget ha ett legitimt skäl,  Det krävs giltiga skäl.

Två skolinspektörer skriver i sin rapport att driften tycks vara helt legitim och verkar ha blivit en del av kulturen. Och det ser ut att dröja innan en fungerande och legitim stat är upprättad. - När vi väl har en legitim stat igen kanske saker och ting kan bli bättre. Nu har ordet övergått till att betyda legitim förströelse.

November 2018. Kredittid underhålls-, drifts eller säkerhetsmässiga skäl. Leverantören ska utföra beställa personupplysning om legitimt behov föreligger. Legitimt behov föreligger  Höganäs kommun tog en kreditupplysning på makarna Ignestam företaget att lämna ut personuppgifter utan legitimt skäl kan straffas, om det  Att man ska genomföra en affär eller ge ett lån är räknas dock alltid som ett legitimt skäl.

Kreditupplysningslagen legitimt skäl

Om det finns särskilda skäl får Integritetsskyddsmyndigheten besluta att ett företag ska undantas helt eller delvis från första och andra styckena. Uppgifter som enligt första och andra styckena inte får lämnas ut får inte heller lagras i register som används i kreditupplysningsverksamhet.

Kreditupplysningslagen legitimt skäl

Nyttan med kreditupplysning: Du får bättre koll på dina kunder och kundfordringar; Du kan öka antalet affärer med ett kontrollerat risktagande; Du kan enkelt  För att man ska få begära kreditupplysning om någon krävs legitima skäl. Förutom vid kreditavtal kan kreditupplysning tas vid ekonomiska riskbedömningar,  En upplysning tas på en privatperson i samband med att ett företag har ett legitimt skäl att få information om en persons kreditvärdighet.

Leave a Reply  28 maj 2015 en persons fastighetsinnehav utan att behöva ta en kreditupplysning. ett legitimt skäl för personupplysning, blir det nu möjligt att söka fram  11 jul 2003 Höganäs kommun tog en kreditupplysning på makarna Ignestam företaget att lämna ut personuppgifter utan legitimt skäl kan straffas, om det  26 maj 2010 Dessa företag tar en kreditupplysning som de sedan distribuerar till Den som vill ha kreditinformation den vägen måste ha ett ”legitimt Men jag kan inte låta bli att misstänka att lagförslaget lagts av mer personli 20 sep 2013 får bara lämnas ut om den som begär upplysningen har ett så kallat legitimt behov. Därför måste företagen följa kreditupplysningslagen. 13 feb 2016 Som jag skrev förändrades betyget negativt av just denna kreditupplysning.
Psykolog gundsømagle

Kreditupplysningslagen legitimt skäl

Men nu med hjälp av kreditupplysningslagen har man kunnat stoppa spridandet av sådana uppgifter. är näringsidkare ska ha ett legitimt behov av informationen. Som en följd av ändringen kommer tillämpningsområdet för straff-bestämmelsen i kreditupplysningslagen att utvidgas. För det andra föreslås att en kreditupplysningskopia ska sändas till den omfrågade om denne är en fysisk person. För det tredje föreslås Numera krävs dels att det går en omfrågekopia till den som omfrågats och dels att den som frågar har ett legitimt skäl som tex att man skall ingå ett kreditavtal med någon, låna ut pengar, hyra ut en lägenhet etc.

Det är inte vem som helst kan beställa en kreditupplysning, utan det krävs ett legitimt skäl. Exempel på legitima skäl är kreditavtal (t.ex.
Swenstromskas bageri
Vi arbetar för att skydda alla dina personuppgifter, till exempel om hälsa och ekonomi, så att de hanteras korrekt och inte hamnar i orätta händer.

Finns inget legitimt skäl så får kreditupplysningsföretag inte lämna ut upplysningar om en privatperson. Detta strider nämligen mot 9 § i kreditupplysningslagen som reglerar hur kreditupplysningar ska hanteras.


Pmat biology

Den som begär en personupplysning, alltså en kreditupplysning om en privatperson, ska ha ett så kallat legitimt behov av den. Det innebär att hen ska ha, eller vara på väg, att ingå ett kreditavtal med dig eller att hen i övrigt har anledning att göra en ekonomisk riskbedömning beträffande dig.

Upplysning.se. 0. När gör man en kreditupplysning?

om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173), m. m.; om del finns särskilda skäl. bestämmelser i 9 .s' ges vidare ett visst skydd mot att en personupplysning lämnas ut till någon som inle har ett legitimt behov av upplysningen. 9S gäller dock inte persouupplysning som offentliggörs i tryckt skrift.

om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173), m. m.; om del finns särskilda skäl. bestämmelser i 9 .s' ges vidare ett visst skydd mot att en personupplysning lämnas ut till någon som inle har ett legitimt behov av upplysningen. 9S gäller dock inte persouupplysning som offentliggörs i tryckt skrift.

Den som begär en personupplysning, alltså en kreditupplysning om en privatperson, ska ha ett så kallat legitimt behov av den. Det innebär att han eller hon ska ha eller vara på väg att ingå ett kreditavtal med dig eller att han eller hon i övrigt har anledning att göra en ekonomisk riskbedömning beträffande dig. För att en näringsidkare ska få hämta en kreditupplysning om en privatperson krävs, som du redan har konstaterat, att det finns ett legitimt behov av informationen (9 § 1 st. kreditupplysningslagen).