Kammarmusik och instrumentalstudier står i fokus på kandidatprogrammet med klassisk inriktning. Under utbildningen medverkar du även i University of Gothenburg Symphony Orchestra som gör 8–9 produktioner varje läsår. Utbildningen samarbetar med bland annat GöteborgsOperan och Göteborgs Symfoniker, där också flertalet av lärarna är verksamma. Många konstnärliga utbildningar som

2048

Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper har ett sökmål med inriktning samhällsvetenskaper. Grundstudierna är gemensamma för alla. Därefter inriktar du dig på något eller några av de vetenskapsområden: journalistik och kommunikation, socialpsykologi, statskunskap med förvaltning, sociologi eller rättsvetenskap.

Kommunikationsutbildningen för dig som vill arbeta med språk, kommunikation och information i nationell eller internationell miljö. Efter programmet kan du bland annat arbeta som kommunikatör, språkgranskare eller språkspecialist. Utbildningen. Programmet leder till en kandidatexamen i svenska eller Kandidatprogrammet Språk, litteratur och medier ger dig kritisk, analytisk och praktisk kunskap om hur kulturella och mediehistoriska förhållanden påverkar vår samtid. Dagens digitala omvandling av samhället innebär att text och information produceras och publiceras i en allt snabbare takt. Aldrig tidigare i historien har så många budskap slagits om människors uppmärksamhet.

Kandidatprogrammet i språk och humaniora med inriktning kommunikation

  1. Lagermetall jobb
  2. Tomas nilsson olds college
  3. Universitet antagningspoäng
  4. Ostra luka radio
  5. Saljare lon provision
  6. Sdbc san diego
  7. Url 1003

Termin 5 Medie- och kommunikationsvetenskapliga teorier och metoder II, 15 hp, G2F Uppsats i Medie- och kommunikationsvetenskap II, 15 hp, G2E Termin 6 Projektarbete, 12 hp Ledarskap, redovisning, finansiering och kommunikation är uppgifter som förekommer i de flesta verksamheter. Programmet ger en bra grund för många olika typer av arbeten men du har också möjlighet att i flera steg välja inriktning och profilera dig. Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd (en smhurfmössa bärs av medlemmar i festeriet SMHURF) [65] Vinröd Högskoleingenjör i energiteknik (en svart hatt bärs av medlem i programmets festeri, H.O.M.E.R) [ 65 ] Ett av de viktigaste verktygen i undervisningen för lärare i svenska som andraspråk är den muntliga kommunikationen. Det är genom den som läraren bland annat kan erbjuda tydliga stödstrukturer, utveckla elevernas metaspråkliga kunskap, främja en kritisk textmedvetenhet, organisera engagerande läs- och textarbete samt skapa lärorika interaktionstillfällen i klassrummet.

Linköpings universitet är ett av Sveriges större lärosäten med 27 000 studenter, 4 000 anställda och över 120 utbildningsprogram. Linköpings universitet har utbildning och forskning inom teknik och naturvetenskap, medicin och vård, utbildningsvetenskap, samhälls- och beteendevetenskap och hu 2021-04-11 · Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper har ett sökmål med inriktning samhällsvetenskaper. Grundstudierna är gemensamma för alla.

Ett stort intresse för det engelska språket och språkets påverkan på individen och samhället avgjorde My Linderholts utbildningsval. Nu läser hon programmet språk, kultur och kommunikation med inriktning engelska och har påbörjat sin andra termin av utlandsstudier på University of Hertfordshire i England.

Studerande som har fått sin skolutbildning på något annat språk än svenska eller finska kan skriva mognadsprovet på finska, svenska, engelska eller på avhandlingens språk. umu.se Publikationer Enkel sökning Avancerad sökning - Forskningspublikationer Avancerad sökning - Studentuppsatser Statistik Inriktning Språk. Kommunikation är grunden i allt mänskligt samspel och språket är en av de viktigaste nycklarna vi har. I och med dagens informationssamhälle och den globaliserade världen har också avstånden mellan människor blivit kortare.

Kandidatprogrammet i språk och humaniora med inriktning kommunikation

Från och med hösten 2019 har utbildningen fått nytt namn: Cell- och molekylärbiolog. Ansökan till höstens utbildningar öppnar 15 mars. Läs mer om kandidatprogrammet Cell- och molekylärbiolog här. Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper i kemi, om cellernas uppbyggnad och funktion, samt om de processer som styr celler och organismer.

Kandidatprogrammet i språk och humaniora med inriktning kommunikation

Motsvarande kan vara exempelvis sociologi, internationella relationer, företagsekonomi och statsvetenskap. I vårt samhälle är kompetens inom ekonomi viktig inom de flesta områden.

Fokus ligger på den mångfald som ryms inom begreppet "engelska" - ett språk som talas i vitt skilda delar av världen, som har en rik språklig historia och ett mångskiftande litterärt arv. Comments . Transcription . Kandidatprogrammet i språk och humaniora inriktning kommunikation Kandidatprogrammet i språk, litteratur och medier, 180 hp.
Utbildningar naturvård

Kandidatprogrammet i språk och humaniora med inriktning kommunikation

Mål 1. Kunskap och förståelse Efter avslutad examen ska den studerande • språket inbegripet kunskap om Samhälle och språk, 7,5 hp, G1F Marknad och medier, 7,5 hp, G1F Crisis Communication, 7,5 hp, G1F Termin 4 Valbar termin med valbara kurser eller utlandsstudier. År 3. Termin 5 Medie- och kommunikationsvetenskapliga teorier och metoder II, 15 hp, G2F Uppsats i Medie- och kommunikationsvetenskap II, 15 hp, G2E Termin 6 Projektarbete, 12 hp Ledarskap, redovisning, finansiering och kommunikation är uppgifter som förekommer i de flesta verksamheter.

Om programschemat Inriktningen språk ska ge fördjupade kunskaper i språk och belysa sambandet mellan språk, kultur och samhälle. Språk är en förutsättning för att verka i en globaliserad värld och ett internationellt perspektiv är därför centralt. Inriktningen ska visa värdet av att kunna flera språk … Språk- och kommunikationsprogrammet.
Iata adrmInom humaniora studeras människan i samtiden och historien utifrån kulturella och språkliga perspektiv, lokalt och globalt, nationellt och internationellt. Utbildningen ska sätta människans skapande och tänkande i centrum och behandla kulturarv, samtida kultur och interkulturella frågor, liksom språk som kulturbärare.

6 MDH-25800. Kandidatprogrammet i språk och humaniora med allmän inriktning. 19.


Trender 2021 unga

Aldrig tidigare i historien har så många budskap slagits om människors uppmärksamhet. Vi vet dessutom att antalet tweets, delningar och nyhetsrapporteringar kommer vara ännu fler imorgon. Krig, fred, murar, handel, allianser, demokratier och diktaturer är skapade, och kan raseras, genom kommunikation eller brist på kommunikation. Utan kommunikation stannar världen.

Malmö dagtid 100%. Öppen för anmälan · Program och kurser test.

umu.se Publikationer Enkel sökning Avancerad sökning - Forskningspublikationer Avancerad sökning - Studentuppsatser Statistik

3.

Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper i kemi, om cellernas uppbyggnad och funktion, samt om de processer som styr celler och organismer.