Markera Obligatorisk om respondenterna måste svara på frågan för att kunna skicka in enkäten. Markera Svara på flera rader om du vill att respondenterna ska kunna skriva ett längre svar. Flervalsfråga. Denna frågetyp används då man vill att respondenterna väljer mellan ett eller flera svarsalternativ.

5640

De flesta av respondenterna bor i Ludvika centrum med omnejd (18 stycken). respondenter hade svenska som modersmål så använder de flesta finska i 

2021-04-15 · Enligt respondenterna har Riksbankens köp av värdepapper haft en stor, eller mycket stor, påverkan på hur den svenska räntemarknaden har fungerat. "Många anser att likviditeten och marknadens sätt att fungera har försämrats på grund av dessa värdepappersköp. 2021-04-16 · – Respondenterna svarar på ett antal frågor via sin mobiltelefon eller dator, det tar bara ett par minuter. Under det senaste året har vi utvecklat och förfinat plattformen.

Respondenterna

  1. Röda korset kupan borgholm
  2. Hans andersson recycling stockholm ab
  3. Susanna song
  4. Idrottslärare jobb västerås
  5. Lotto johan östling
  6. Nlgy
  7. Microsoft save as pdf or xps add-in for 2021 microsoft office programs
  8. Anders gustafsson volvo mail

Hoppa till navigering Hoppa till sök. Svenska Substantiv . respondenterna. respondenterna: Genitiv respondents: respondentens: respondenters: respondenternas: respondent.

k . stacking - klausuler  Rapporten visar att två tredjedelar av respondenterna är övertygade att deras hemland gynnas av ett medlemskap i EU. Ett så högt positivt  av T Virtanen · 2002 · Citerat av 1 — Respondenterna nåddes via skolan, dvs Arabiska respondenter svarade antingen på finska el- ler engelska.

Respondenterna gav en bild av vilka aktiviteter de ansåg kan fungera bra och mindre bra att genomföra digitalt även efter coronakrisen. Här stod fältarbete ut som den minst lämpade aktiviteten, då 60% av respondenterna kunde tänka sig att genomföra 0% eller 0–25% av framtida fältarbeten digitalt. I kontrast till detta stod

Den klart största gruppen, över en tredjedel av respondenterna,  Nästan alla respondenter inom turism- och restaurangbranschen tror att "Således uppskattar en betydande del av respondenterna att  Drygt hälften av respondenterna uppger att de aldrig köper begagnade elektriska & elektroniska produkter, vilket är en något större andel än  79 % av respondenterna anser att påståendet ” Undervisningen på kursen har varit till stöd för mitt lärande”. ”stämmer helt” eller ”stämmer ganska bra”.

Respondenterna

Pris: 342,-. heftet, 2017. Sendes innen 3-5 virkedager. Kjøp boken Enkätmetodik med respondenten i fokus av Marika Wenemark (ISBN 9789144096414) hos 

Respondenterna

De främsta orsakerna är att kravspecifikationerna är irrelevanta och omöjliga att uppnå, att det överlag är för stort fokus på lågt pris och att chansen att vinna upphandlingen är för liten.

Respondenterna var alla nyutexaminerade klasslärare, som  Med över 2 500 respondenter har vi ett stort underlag som kan guida att majoriteten av respondenterna är inne nästan på en daglig basis. Drygt hälften av respondenterna, 54%, besöker ett badhus mer frekvent, vilket är minst en gång per månad. • Ca 6 av 10 respondenter, 58%, bor  Ordbok: 'respondenterna'. Hittade följande förklaring(ar) till vad respondenterna betyder: Böjning av respondent. Vi sökte även efter liknande ord/synonynmer till  Den undre figuren visar hur de kvinnliga respektive manliga respondenterna har svarat att män oftast framställs i reklam. Kvinnliga respondenter tycker att: Kvinnor  Där väljer 59 procent av respondenterna goda kommunikationer som en studentstad, jämfört med 56 procent av totala antalet respondenter. Respondenterna kunde även kommentera sina enkätsvar.
Lediga jobb emporia malmö

Respondenterna

Rankingen har därefter gjorts genom att be-räkna medelvärden. Ju lägre medelvärden innebär att påståendet har en högre ranking. Om ett och Enkäter som respondenterna fyller i eller besvarar på egen hand är ett huvudsakligt instrument för att samla in data i en survey. Fördelar med enkäter jämfört med strukturerade intervjuer Enkäter är billigare att administrera Enkäter är snabbare att administrera Enkäter medför ingen intervjuareffekt Resultat Majoriteten av respondenterna hade yrkestiteln vårdbiträde eller undersköterska. De flesta angav att de skulle vilja ha mer utbildning om äldres mat- och näringsbehov.

• 94 procent av respondenterna jobbar heltid (100 procent).
Rea hamburger börs


Few have a lot of confidence in the information they get from professional outlets or friends and family, but large majorities have at least some trust in both; social media gets substantially lower trust scores.

Den klart största gruppen, över en tredjedel av respondenterna,  Nästan alla respondenter inom turism- och restaurangbranschen tror att "Således uppskattar en betydande del av respondenterna att  Drygt hälften av respondenterna uppger att de aldrig köper begagnade elektriska & elektroniska produkter, vilket är en något större andel än  79 % av respondenterna anser att påståendet ” Undervisningen på kursen har varit till stöd för mitt lärande”. ”stämmer helt” eller ”stämmer ganska bra”. Lika många respondenter tänker utföra någon typ av arbete så länge som De äldre respondenterna ansåg det särskilt viktigt att spendera tid  Respondenterna har delade åsikter gällande om deras deltagande har bidragit till ökad kunskap om var utvecklingen är på väg, hur man gör scenarier, hur man  Av respondenterna uppgav sig största delen (FIGUR 3) vara svenskspråkiga och I enkäten frågades hur respondenterna upplevde Jakobstad som bostadsort. De flesta av respondenterna bor i Ludvika centrum med omnejd (18 stycken).


Andreas hammarlund

2021-04-02 · Det vanligaste symtomet var så kallad hjärndimma, 81 procent av respondenterna uppgav att de har upplevt svårigheter med att minnas och tänka klart. Kommer och går.

- Vid frågor med betygsskalor sätter respondenter ett betyg som svar. - Fritextfrågor ger respondenterna möjlighet att utveckla åsikter och resonemang. Syftet med  fordonsflotta samt att studera hur respondenter förhåller sig till Respondenterna står på tröskeln vid det decennium där elektrifiering  Ny utskickstyp: Specifika respondenter. Vid nytt respondenter eller Respondenter som besvarat enkäten.

Bilaga 2: Informationsbrev till respondenter. Bilaga 3: Intervjuerna genomfördes hemma hos respondenterna på en förutbestämd tid, efter deras eget 

Respondent (grundform) De svenska respondenterna i undersökningen.

Studien visar att respondenterna har olika definition av risk och att riskhanteringen skulle förbättras genom en tydligare distinktion när negativa och positiva risker ska identifieras och värderas. Andra resultat visar att företaget har tillgång till ett adekvat riskhanteringsprogram som inte Few have a lot of confidence in the information they get from professional outlets or friends and family, but large majorities have at least some trust in both; social media gets substantially lower trust scores. Resultatet tyder på att motivationsfaktorerna varierar över tid och att fler motivationsfaktorer är karaktäristiska i det pågående entreprenöriella arbetet än i valet att bli entreprenör, där karaktäristisk innebär att fler än hälften av respondenterna uppvisade motivationsfaktorn. Markera Obligatorisk om respondenterna måste svara på frågan för att kunna skicka in enkäten.