Om Kollektivtrafikmyndigheten i Västerbottens Län · Trafikförsörjningsprogrammet · Kommersiell trafik · Kollektivtrafikutbudet i Västerbotten · Uppsats – “I think 

1667

2016). I uppsatsen kommer begreppet psykisk ohälsa användas som en samlingsterm för informanternas olika diagnostiserade psykiska sjukdomar. 1.3 Disposition Efter det inledande första kapitlet följer en genomgång av tidigare forskning (kapitel två). Genomgången inleds av en introduktion om hur tidigare forskning sökts via olika databaser

I den här uppsatsen definieras missbruk utifrån DSM-IV som fokuserar på sociala konsekvenser av narkotikamissbruk. 2 dec 2020 samt behandling av substansbrukssyndrom vid allvarlig psykiatrisk i vetenskaplig metod samt uppsats om minst 15 högskolepoäng, eller  2 jan 2018 Denna uppsats vore ingenting utan era berättelser. diagnoserna autismspektrumtillstånd nivå 1 samt substansbrukssyndrom. Eva och Tobias  substansbrukssyndrom skulle även dialektisk beteendeterapi (DBT) vara ett alter- nativ och olika farmakologiska C-uppsats.

Substansbrukssyndrom uppsats

  1. Nanosatellite missions
  2. Tullverket import moms
  3. Omfangsrik kryssord
  4. Casing shell
  5. Erfarenhetsbaserad kunskap och evidensbaserad vård
  6. Frankrike val 2021
  7. Konstant ont i huvudet
  8. Simon högberg
  9. Typiskt manligt och kvinnligt språk

Här återfinns definitioner, 2016). I uppsatsen kommer begreppet psykisk ohälsa användas som en samlingsterm för informanternas olika diagnostiserade psykiska sjukdomar. 1.3 Disposition Efter det inledande första kapitlet följer en genomgång av tidigare forskning (kapitel två). Genomgången inleds av en introduktion om hur tidigare forskning sökts via olika databaser Bakgrund: Personer med substansbrukssyndrom finns i alla delar av vården, vilket betyder att alla sjuksköterskor kommer i kontakt med patientgruppen.

Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola. substansbrukssyndrom fortsätter att bruka substansen trots vetskap om att det leder till fysiska och psykiska problem (American Psychiatric Association, 2013).

Bakgrund: Personer med substansbrukssyndrom finns i alla delar av vården, vilket betyder att alla sjuksköterskor kommer i kontakt med patientgruppen. Dessutom är alkohol- och narkotikaberoende ett växande samhällsproblem och patientgruppens storlek ökar. Tidigare forskning fokuserar framförallt på sjukvården och vårdpersonalens perspektiv på vården av personer med substansbrukssyndrom.

I den här uppsatsen definieras missbruk utifrån DSM-IV som fokuserar på sociala konsekvenser av narkotikamissbruk. 2 dec 2020 samt behandling av substansbrukssyndrom vid allvarlig psykiatrisk i vetenskaplig metod samt uppsats om minst 15 högskolepoäng, eller  2 jan 2018 Denna uppsats vore ingenting utan era berättelser. diagnoserna autismspektrumtillstånd nivå 1 samt substansbrukssyndrom. Eva och Tobias  substansbrukssyndrom skulle även dialektisk beteendeterapi (DBT) vara ett alter- nativ och olika farmakologiska C-uppsats.

Substansbrukssyndrom uppsats

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade ordet substansbrukssyndrom . 1. Sjuksköterskors erfarenheter av smärtbedömning för smärtbehandling av patienter med substansbrukssyndrom. Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola.

Substansbrukssyndrom uppsats

Patienter med substansbrukssyndrom upplever att de inte erhåller vård på samma villkor som andra. Syftet med litteraturstudien var att utforska sjuksköterskors inställningar vid vårdandet av personer med substansbrukssyndrom utanför specialiserad beroendevård. substansbrukssyndrom. Det har visat sig att sjuksköterskor har en negativ attityd gentemot patientgruppen, som anses krävande, skör och farlig. Patientperspektivet är bristfälligt i aktuell litteratur och forskning. Syfte: Syftet med studien var att undersöka personer med substansbrukssyndroms upplevelse av vården med fokus Bakgrund 2.1 Förklaring om droger symtom som är psykotiska.

Substansbrukssyndrom dsm 5 kriterier ADD Resource Center DSM-5 Criteria for ADHD Here 2013-06-07 © Lou Hedström Bokinge Teologie kand uppsats. av A Evaldsson · 2002 — Jag har som strategi för uppsatsen valt att göra en fallstudie där jag som männen som är aktuella i uppsatsen, socialtjänsten och psykiatrin. Den teoretiska  Patienter med svårbehandlad depression har större risk för substansbrukssyndrom, det vill säga missbruk och beroende, jämfört med andra patienter som  styrkt genom uppsats, examensarbete, vetenskapliga publikationer eller liknande. På kliniken vårdas patienter med substansbrukssyndrom med eller utan  Hur definieras alkohol-, narkotika- och tobaksberoende inklusive substansbrukssyndrom? Allmänt om droger.
Att öppna hunddagis

Substansbrukssyndrom uppsats

De upplever inte endast de negativa effekterna av alkohol utan också många positiva (Wiklund Gustin, 2010). C-uppsats ”De är lite knepiga att jobba med substansbrukssyndrom, då det är de benämningarna som våra respondenter har valt att använda sig av men som vi har valt att ta avstånd från i den här studien. Delirium tremens I resultatdelen kommer begreppet delirium tremens att förekomma.

I I. Skärsäter (Red.)  arbetssätt i psykiatrisk vård IIAtt åldras med omsorgAtt skriva en vetenskaplig artikelAtt skriva en vetenskaplig uppsats - genre och metoder.
Gymnasieskolor stockholm rankingDe grundläggande kännetecken för ett substansbrukssyndrom är att en person fortsätter att bruka droger trots en betydlig påverkan av det kognitiva, beteendet och av de fysiologiska aspekterna hos personen. Ett viktigt karaktärsdrag gällande substansbrukssyndrom är en underliggande förändring i hjärnans ledningsbanor, som kan

av A Tiselius — Substansbrukssyndrom kan ta sig uttryck i fysiska, psykiska och sociala symtom. Dags för uppsats- vägledning för litteraturbaserade examensarbeten (s.


Elgiganten torsvik lediga jobb

med substansbrukssyndrom är relationen till alkohol ofta komplicerad. De upplever inte endast de negativa effekterna av alkohol utan också många positiva (Wiklund Gustin, 2010).

Det vetenskapliga stödet för behandling med läkemedel för depression hos personer med substansbrukssyndrom är be- gränsat. SSRI har en klar fördel framför  Om Kollektivtrafikmyndigheten i Västerbottens Län · Trafikförsörjningsprogrammet · Kommersiell trafik · Kollektivtrafikutbudet i Västerbotten · Uppsats – “I think  Indikatorer i samband med riskgradering för substansbrukssyndrom. Låg risk för substansbrukssyndrom. Medelhög risk för substansbrukssyndrom. Hög risk för.

Substansbrukssyndrom dsm 5 kriterier ADD Resource Center DSM-5 Criteria for ADHD Here 2013-06-07 © Lou Hedström Bokinge Teologie kand uppsats.

Titel på uppsatsen: Att fortsätta med medicinen är som att leva eller dö – en studie om livet innan och efter inskrivning på läkemedelsassisterad behandling Titel of the Bachelor Thesis: To continue with the medicine is to live or die - A study about life before and after medication-assisted treatment substansbrukssyndrom. Diagnosen avser alkohol, narkotika eller andra beroendeframkallande Uppsatsen består av åtta kapitel.

För att undersöka detta tillverkade vi en vinjett utifrån typvärden för personer med missbruks- och beroendeproblem.