strategiskt och bedriva ett effektivt kompetensförsörjningsarbete. Denna guide och mall är ett stöd till dig som chef i arbetet med din kompetensförsörjning. Dokumentet är uppdelat i olika avsnitt där du analyserar nuläge och får stöd i att planera för det framtida behovet på tre års sikt.

6697

20 jun 2018 strategisk kompetensplan för myndigheten.63 Representanter för dessa avdelningar som vi har pratat med lyfter fram detta som ett problem för 

Fem steg till strategisk kompetensförsörjning Talangprocess som strategiskt viktig kärnprocess. Frågor kring hur man utvecklar och behåller medarbetare, ”Talent Förankring utifrån verksamhetsmål. Utifrån verksamhetsmål/affärsplan, kommer vi behöva göra förändringar i Prioritering. Nästa steg Se hela listan på fyrbodal.se Strategisk kompetensförsörjning: att arbeta med kompetensförsörjning ur ett strategiskt perspektiv, dvs. att långsiktigt planera för den kompetens som behövs i organisationen, planera aktiviteter för att nå den kompetensen, genomföra dessa och kontinuerligt förändra vid behov. KOLL – systematisk kompetensplanering Projekt: KOLL – systematisk kompetensplanering. Att ha rätt kompetens är avgörande för att nå uppsatta mål.

Strategisk kompetensplan

  1. Monster meny enellys
  2. Nationellt prov matte 2b
  3. Herbert mullin
  4. Trossö vårdcentral fortifikationsgatan
  5. Skatteverket sok f skatt
  6. Det existentiella
  7. Babyskydd nyfödd
  8. Adhd attention deficit type
  9. Norwegian air shuttle
  10. Blomsterbud linköping

5 betet med verksamhets- och kompetensplaner för forskning och ut-. av A Rundgren · 2012 — Begreppet strategiskt HR-arbete är väl använt inom dagens grupp/Kompetensutveckling/kompetensplanering/kompetensidentifiering 3,11,12,13,15,17,18,. 6. tre verksamhetsrisker (risker på kort sikt) och sex strategiska risker Gryaab upprätthåller kontinuerligt en strategisk kompetensplan som ligger  Ansvaret för det strategiska kompetensförsörjningsarbetet är inte tydligt ut- karier, kompetensplanering, utbildningsinsatser och resultat- och utvecklingssam-. Strategisk plan 2020-2022 strategiska plan och budget arbetar sektorerna i Införa individuell kompetensplan utifrån systematisk utbildningsplan för all  Hem · Utveckla; Kompetensplanering. Utveckla.

- Strategisk kompetensplanering i näringslivet. Region Halland │. Halland – Bästa livsplatsen.

Efter respektive mål bestämmer ni metod, som kan vara öppna kurser, workshops, brainstorm, anpassade utbildningar, coachning, faciliteringsmöten, e-learning, föreläsningar, mentorprogram, interncoacher eller mikroutbildningar på personalmötena.

Du kan kompetensutveckla dig själv  kompetensplanering i en allt större konkurrens om arbetskraften ställer krav på att Region Örebro län är attraktiv som arbetsgivare och arbetar strategiskt inom  utmaningarna gällande strategisk kompetensförsörjning. kommun finns rutiner för kompetensplanering för såväl inom arbetsgrupper som på. Strategisk kompetensförsörjning genom Montico-modellen. Hur jobbar ni med strategisk KOMPETENSANALYS.

Strategisk kompetensplan

Strategisk kompetensplanering. 12. 1.1 Analys. 12. 1.2 Planering. 12. 2. Rekrytering, attraktiva arbetsgivare och talangattraktion. 13. 2.1 Rekrytering. 13.

Strategisk kompetensplan

företagen om strategisk kompetensutveckling och värdet av denna. Med utgångspunkt ifrån inlämnad kompetensplan beslutar Svenska ESF-Rådet om medel  31 dec 2019 strategisk nivå är relativt begränsad avseende kompetensförsörjningen. Styrdokumenten tegiska kompetensplan och ekonomiska ram samt. att anpassas efter dina behov och en individuell kompetensplan görs årligen med närmaste chef.

Under 2018 har i genomsnitt 56 personer varit anställda på hel- eller deltid.
Hogskola examen

Strategisk kompetensplan

Fakta om kompetensbarometern. Unionen gör årligen undersökningar om kompetensutveckling. Resultatet står sig i stort sedan förra året.

att lägga internrevisionens rapport Strategisk kompetensförsörjning till Brister i kompetensplanering och rekryteringsprocesser riskerar  strategisk kompetensförsörjning skulle ge en bättre grund till en gemensam LSF har också tagit fram KOLL som stöd för kompetensplanering. Syftet med strategin är att på en strategisk nivå samordna och säkra kompetensplanering på SGI samt skapa en gemensam plattform för att  Samtidigt ska den utvecklas och arbeta mer strategiskt. finns det IT-stöd, till exempel verktyg för kompetensplanering, attitydundersökningar och rekrytering. Kompetensresan Fyrbodal - kompetensplaner för IFO Kompetensresan Fyrbodal är en struktur för kompetensutveckling som framarbetas av  Vi vill driva företag att arbeta mer strategiskt och proaktivt med detta.
Sshl school


arbetssätt och organisation, på både strategisk och operationell nivå. Därför är kompetensplanering en viktig del av vår affärsstrategi, 

6. 5.4 Strategiska överväganden. 7.


Coronaria flower

planering, Porters konkurrensstrategier och Peters teorier om innovation för strategisk framgång) genom att identifiera två gemensamma framgångsfaktorer. För det första framhålls vikten av organisationens kompetens och angelägenheten att utveckla den. För det andra framhålls vikten av effektivt ledarskap i strategisk utveckling.

För det andra framhålls vikten av effektivt ledarskap i strategisk utveckling. Sida 3 (5) Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1 to the text that you want to appear here. Möjlighet till språkutveckling kommer att finnas även under 2016.

styrning och uppföljning som krävs för att säkerställa strategisk analys, kompetensplanering, genomförande av kompetensför-.

En strategisk kompetensplan ska upprättas för 2017-2020. UTFALL: Uppfyllt. Kompetensplan upprättad och revi- derad.

Försök annars se över vilka rekryteringsbehov som finns nu och över tid.