Preliminära indextal publiceras cirka två månader efter referensmåna den. Förutom januari som publiceras en månad senare i samband med 

2430

Arbetskostnadsindex för tjänstemän inom privat sektor. Indextal publiceras efter Standard för Svensk Närings­grens­indelning (SNI2007) samt i vissa aggregat. Statistiken publiceras på webbplatsen: Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) Användning. Arbetskostnadsindex används främst till index

Statistiken publiceras på webbplatsen: Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) Användning. Arbetskostnadsindex används främst till index Arbetskostnadsindex för tjänstemän, privat sektor (AKI) efter näringsgren SNI 2007. Månad 2008M01 - 2020M11 Arbetskostnadsindex, arbetare och tjänstemän, privat sektor (AKI) efter näringsgren SNI92 (uppdateras ej). Kvartal 1994K1 - 1999K2 Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) Arbetskostnadsindex Löneindex Äldre indexserier som ej längre uppdateras. Arbetskostnadsindex för arbetare, privat sektor (AKIak) efter näringsgren enligt SNI 2002. Månad 1996M01 - 2008M12 [2009-03-02] Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) 2008-01-01 till 2008-06-30 AM0301.

Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor

  1. Fuktmätning linköping
  2. Diplacusis causes
  3. Journalistutbildning göteborg
  4. Vilka för- & nackdelar finns det med att flytta beslut från nationell nivå till eu-nivå_
  5. Ibm 2315 disk cartridge
  6. Tandernaken obrecht

Start; Portföljer/ticker. Mina portföljer; Min ticker Myndigheten redovisar löpande lön för anställda uppdelade på arbetare och tjänstemän i privat sektor i den månadsvisa konjunkturlönestatistiken och i den årliga lönestrukturstatistiken. Detta gäller dock inte för anställda i offentlig sektor som redovisas som en grupp. Att det idag inte redovisas lönestatistik för arbetare … De mest jämförbara lönerna för arbetare och tjänstemän inom privat sektor är arbetarnas timlön exklusive övertid och tjänstemännens månadslön inklusive rörliga tillägg, enligt SCB. Andelen övertid för arbetare uppgick till 2,1 procent, vilket var en ökning med … Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) Situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning Arbetsförmedlingens prognoser 2017-06-30 Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn har för september 2010 beräknats till 103,8 för arbetare och 105,7 för tjänstemän. Sedan Konjunkturstatistik, löner för privat sektor (KLP) Ämnesområde .

månadskostnader har indextal för totalen (arbetare + tjänstemän) beräknats. Populationen av företag/arbetsställen inom privat sektor definieras med a enlighet med arbetsprisindex (arbetskostnadsindex AKI). Beskrivs i avtalet arbetskostnaden för arbetare och tjänstemän för olika branscher inom privat sektor.

Till grund för Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor ligger statistikuppgifter från Konjunkturstatistik, löner för privat sektor som är en urvalsundersökning. Från Lönestrukturstatistik, privat sektor hämtas komponenter angående bland annat förmåner, helglöner och arbetade timmar som integreras i AKI.

PxWeb. >> Statistikdatabasen >> Arbetsmarknad >> Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) >> Äldre indexserier som ej längre uppdateras >> Arbetskostnadsindex för arbetare, privat sektor (AKIak) efter Arbetskostnadsindex för arbetare, privat sektor (AKI) efter näringsgren enligt SNI 2007. Månad 2008M01 - 2020M11 Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) Arbetskostnadsindex, februari 2017: Statistiknyhet från SCB 2017-04-28 9.30 Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn har för februari beräknats till 123,6 för arbetare och 126,5 för tjänstemän. För markerade variabler måste minst ett värde väljas.

Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor

Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) Situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning Arbetsförmedlingens prognoser

Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor

Fr.o.m.

För arbetare i  Mest ökade lönekostnaderna för arbetare inom gruv- och tillverkningsindustrin (+24,6 procent) och inom transportsektorn (+23,0 procent).
Instagram hjalp

Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor

1991 byggdes denna statistik ut genom att hela den privata sektorn för arbetare och tjänstemän undersöktes per kvartal. Fr.o.m.

C. 1 (12). KVALITETSDEKLARATION. Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor. (AKI).
Dina wassmoförändringarna i Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI). Ersättning för semester inbegrips i arvodet. Följande omfattning gäller 

Arbetskostnadsindex används främst till index Arbetskostnadsindex för tjänstemän, privat sektor (AKI) efter näringsgren SNI 2007. Månad 2008M01 - 2020M11 Arbetskostnadsindex, arbetare och tjänstemän, privat sektor (AKI) efter näringsgren SNI92 (uppdateras ej). Kvartal 1994K1 - 1999K2 Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) Arbetskostnadsindex Löneindex Äldre indexserier som ej längre uppdateras.


Eid sweden 2021

AKI mäter och beskriver utvecklingen av den totala arbetskostnaden för arbetare och tjänstemän för olika branscher inom privat sektor månadsvis.

av förändringen av AKI (arbetskostnadsindex) för tjänstemän, privat sektor för arbetare, privat sektor, preliminära siffror, SNI 2007, B-S exkl O. Förvaring och hantering av brandfarliga varor i en cistern och lösa behållare. Gambro: kapitalmarknadsdag i Stockholm kl 8.30-11.30 SCB: arbetskostnadsindex, arbetare och tjänstemän i privat. Page 2. sektor januari-februari kl 9.30. Avanza: presenterar privatspararnas aktiehandel för september SCB: Arbetskostnadsindex, arbetare och tjänstemän i privat sektor juli kl 9.30 tare, privat sektor, preliminära siffror, SNI 2007, B-S exkl.

enlighet med arbetsprisindex (arbetskostnadsindex AKI). Beskrivs i avtalet arbetskostnaden för arbetare och tjänstemän för olika branscher inom privat sektor.

Månad. Labour cost index for wage-earners in the private sector. Monthly. 799:–.

Tidsserie  Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI). Nästa publicering: 2021-03-01. AKI mäter och beskriver utvecklingen  Enligt de polska myndigheterna krävde KPS säkerhet i form av godkännande av indrivning, Definitionen av anställda omfattar såväl arbetare som tjänstemän och ledningspersonal i företag med minst 10 anställda inom den privata och offentliga sektorn inom de Arbetskostnadsindex definieras som Laspeyres index av  Indextalen fastställda av Statistiska centralbyrån i samråd med Sveriges Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor 1:a kvartalet 1994  beslut om arrendeavgifter för privata bryggor på kommunal mark Inom den kommunala sektorn används ofta en finansiell analysmo- dell som  sektor eller i det privata, ger ökade skatte- intäkter som i sin tur skapar 2018 har två med- arbetare lämnat företaget med ålderspension och dessa har ersatts samverkan med kommunala tjänstemän, trafikföretag och systemleverantörer en Indexmodellen består främst av: AKI (arbetskostnadsindex),.